Hørte Gård

Terroir

Terroir

Terroir er betegnelsen på det som kjennetegner et spesielt landbruksområde. Det handler om jordkvaliteten, solforholdene, temperaturen og vannet – alle er forhold som kan påvirke de naturlige smakene.

Terreng

Det viktigste med et terreng er hvordan det møter vinden, nedbøren og sola. På gården har vi lune hellinger, en balansert vannmetning og lange soldager.

Solforhold

Sylling ligger skjermet og har lange soldager. De jordene der vi dyrker salater og grønnsaker er endemorenen i Lierdalen og ligger på et høydedrag. Vi har spesielt stor glede av morgensola. Det gir gode vekstforhold.

Jordsmonn

Jorda rundt Hørte gård er leirholdig. Det gjør at den lettere lagrer næringsstoffene og fuktigheten, men også må bearbeides godt og jevnlig for sikre sunn vekst. Vi bruker et grønt dekke med gress, urter og planter gjennom vinteren. Det binder jorda, tar vare på humusen og organismene og er med på å skape unike vekstforhold.

Rent vann

Jordene våre får like rent vann som du drikker fra springen når du bor i Bærum eller Asker. Vi henter vannet fra Tyrifjorden, en av de dypeste og reneste innsjøene i Norge.

Plantehelse

Sunn økologisk gårdsdrift er ikke mulig uten et fokus på god helse hos plantene. Veien dit går gjennom å utvikle den levende jorda de gror i, ikke utarme den. Den har organismene som skal til for god, økologisk vekst.

Terreng

Solforhold

Jordsmonn

Rent vann

    Hørte Gård