Hørte Gård

Ruccula

Ruccula

Ruccula is characterized by its dull and narrow leaves and is strictly speaking not a salad, but a type of cabbage. With its characteristic pepper taste and distinct aroma, it adds a touch to the salad.

Ruccula

Ruccula særpreges av sine matte og smale blader og er strengt tatt ikke en salat, men en kåltype. Med sin karakteristiske peppersmak og tydelige aroma setter den en spiss på salaten.

    Hørte Gård